Tin Nóng

Quý vị có thể đã nghe thông tin mới đây về việc USDA đã phê duyệt táo không nâu nhãn hiệu Arctic.

Dưới đây là một số thông tin từ USDA và Hiệp Hội Táo Hoa Kỳ:

 

Tuyên Bố của USDA

Thông Tin Bổ Sung từ USDA

Thông tin từ Trang Web của Hiệp Hội Táo Hoa Kỳ

Điều Đáng Suy Nghĩ – Có Sáp trên Táo? – Những Dữ Kiện về Loại Thực Phẩm Tốt Nhất