Thông Tin Chung và Thông Tin Liên Hệ

Giới thiệu về Ủy Ban Táo Washington (WAC)

Mục đích chính của Ủy Ban Táo Washington là hoạt động phi lợi nhuận thực hiện việc quảng cáo, xúc tiến thương mại, giáo dục và phát triển thị trường cho các loại táo tươi sạch của Washington.

Tuyên Bố Về Sứ Mệnh

Tuyên Bố Về Sứ Mệnh và Tầm Nhìn của Ủy Ban Táo Washington.

Trung Tâm Dành Cho Du Khách Tới Thăm Quan

Trung Tâm Dành Cho Khách Tới Thăm Quan Ủy Ban Táo Washington ở Wenatchee giúp khách tới thăm tìm hiểu về ngành nông nghiệp lớn nhất của tiểu bang.

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi

Thông tin liên lạc với Ủy Ban Táo Washington và các nhân viên của Ủy Ban.

Các Ủy Viên

Các nhà lãnh đạo được bầu của Ủy Ban Táo Washington.

Các Tổ chức Của Ngành

Các tổ chức liên minh với ngành nông nghiệp Bang Washington và ngành công nghiệp táo Washington.

Các Nhà Cung Cấp Táo

Địa Điểm Mua Táo Washington