Giới thiệu về Ủy Ban Táo Washington (WAC)

Ủy Ban Táo Washington: Quảng Bá Táo Washington Trên Phạm Vi Toàn Cầu

Mục đích chính của Ủy Ban Táo Washington là quảng bá, xúc tiến thương mại, giáo dục và phát triển thị trường cho các loại táo tươi sạch của Washington. Hiện tại vẫn chưa có các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại được thực hiện tại Hoa Kỳ, tuy nhiên các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại của chúng tôi lại đang được triển khai tại hơn 30 quốc gia nơi đang bán các loại táo của Washington.

Tiền thân của Ủy Ban này được thành lập vào năm 1937 bởi Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington với tư cách là Ủy Ban Quảng Cáo Táo Tiểu Bang Washington – theo yêu cầu của ngành công nghiệp táo – do vậy chúng tôi là một trong những ủy ban hàng hóa lâu đời nhất tại Hoa Kỳ.

Theo thẩm quyền pháp định, Ủy Ban này có nhiệm vụ thu thập kết quả đánh giá bắt buộc áp dụng đối với tất cả các lô hàng táo tươi. Không có nguồn doanh thu nào được thu nhận từ các loại táo được chuyển sang cho các nhà chế biến táo để sản xuất nước ép trái cây, nước sốt, v.v.

Phí đánh giá được thiết lập qua một cuộc trưng cầu ý kiến của những người trồng táo thương mại trong phạm vi tiểu bang, và duy trì mức đó thường niên cho tới khi có sự thay đổi bởi những người trồng táo. Kể từ năm 1937, những người trồng táo đã tăng 13 lần mức phí đánh giá từ mức ban đầu là 1 xu trên mỗi thùng táo lên tới mức cao tương đương với 40 xu cho mỗi thùng có trọng lượng là 42 pao. Tiếp đến, trong năm 2003, một vụ kiện đã khiến cơ cấu lại Ủy Ban và tại thời điểm này mức phí đánh giá là 3,5 xu đối với mỗi thùng.

Ủy Ban có một hội đồng quản trị gồm 14 thành viên, chín người trong số đó được bầu bởi những người trồng táo tại các quận được quy định và bốn người được bầu bởi các chủ hàng táo và các hãng tiếp thị tại các quận được quy định. Một thành viên trong đó là Giám Đốc Nông Nghiệp. Mỗi ủy viên được bầu cho nhiệm kỳ ba năm.

Ủy Ban này được coi là một cơ quan của chính phủ vì đây là cơ quan chịu sự ủy trị của tiểu bang, đồng thời còn chịu sự quản lý và được tài trợ toàn bộ bởi những người trồng táo dưới sự giám sát của Giám Đốc Nông Nghiệp là người thông qua ngân sách và là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị.