văn phòng tòa soạn

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Táo Washington!

Các Nhà Báo và các Blogger có thể liên hệ với chúng tôi nếu muốn yêu cầu phỏng vấn, xác nhận dữ liệu, và chụp ảnh theo địa chỉ info@waapple.org và số điện thoại (509) 663-9600.

Quý vị cũng có thể nhấp dưới đây để tải về bộ công cụ truyền thông của chúng tôi.

 

[Thumbnail of PDF of Media Kit here]