Tiếp Thị Xuất khẩu

Tiếp Thị Xuất khẩu

Mỗi năm Washington xuất khẩu khoảng 30% trong tổng sản lượng táo của địa phương sang hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Phẩm Loại và Kích Cỡ Táo

Ngành công nghiệp táo của Tiểu Bang Washington sử dụng các tiêu chuẩn phân loại khắt khe nhất trong cả nước.

Tại sao là Washington

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Các Loại Táo Washington? Hãy xem video minh họa ngắn này để tìm hiểu!

Các Nhà Cung Cấp Táo

Địa Điểm Mua Táo Washington

Video Ngành

Video này ngắn gọn cho thấy những gì nó cần để phát triển nổi tiếng thế giới Táo Washington và cung cấp chúng cho các thị trường trên toàn cầu.