Tiếp Thị Xuất khẩu

Tổng Quan

Mỗi năm Washington xuất khẩu khoảng 30% trong tổng sản lượng táo của địa phương sang hơn 60 quốc gia trên thế giới. Trong năm thu hoạch vụ mùa 2013-14, khối lượng xuất khẩu đạt trên 37,3 triệu thùng giạ các tông 42 pao! Năm giống táo Washington (gồm Red Delicious, Golden Delicious, Granny Smith, Gala và Fuji) chiếm hơn 95% tổng lượng xuất khẩu, còn các giống mới như Honeycrisp và Cripps Pink đang ngày càng được người tiêu dùng quốc tế ưa chuộng.

Các chương trình khuyến mãi (xúc tiến thương mại) của Ủy Ban Táo Washington được 13 nhà thầu triển khai tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, với các hoạt động diễn ra tại hơn 30 quốc gia khác nhau.

Ví dụ về các hoạt động bao gồm:

  • thử mẫu sản phẩm
  • cung cấp thông tin dinh dưỡng và sử dụng (bao gồm cả công thức chế biến món ăn)
  • quảng cáo
  • triển lãm thương mại
  • thông tin chăm sóc, xử lý và kinh doanh mua bán hàng hóa sản phẩm
  • quà tặng miễn phí

10 Quốc Gia Đứng Đầu

(lượng hàng xuất khẩu đo bằng các thùng các tông 40 pao)

2014-15
Mexico 15,374,638
Canada 6,913,624
India 5,601,391
Taiwan 3,144,464
Dubai (UAE) 3,114,845
China/Hong Kong 2,882,196
Vietnam 1,657,006
Saudi Arabia 1,357,914
Indonesia 1,275,193
Thailand 1,059,298