Phẩm Loại và Kích Cỡ Táo

Phẩm Cấp của Táo Washington Thường Nghiêm Ngặt Hơn Nhiều

Ngành công nghiệp táo của Tiểu Bang Washington sử dụng các tiêu chuẩn phân loại khắt khe nhất trong cả nước. Năm 1915, Tiểu Bang đã thiết lập các tiêu chuẩn phân cấp đầu tiên ở Mỹ cho các loại táo. Tám năm sau đó, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã thông qua các tiêu chuẩn phân cấp phẩm loại quốc gia cho táo vào năm 1923.

Ngày nay, Các Loại Táo Washington có thể được đóng gói theo các tiêu chuẩn của Tiểu Bang Washington hoặc theo các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Hệ thống phân cấp các phẩm loại táo từ Washington, bắt đầu với mức cao nhất, là:

 • Washington Extra Fancy
 • U.S. Extra Fancy
 • Washington Fancy
 • U.S. Fancy
 • U.S. No. 1
 • U.S. No. 1 Hail

 

Các Phẩm Loại Hỗn Hợp hiếm khi được đóng gói tại Washington. Tiêu chuẩn phân loại là những yêu cầu tối thiểu. Chất lượng táo có thể vượt phẩm cấp được đánh dấu.

Một Quy Chuẩn Cao Hơn

Những người trồng táo Washington luôn áp dụng một tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Xin vui lòng đọc để tìm hiểu xem chất lượng Các Loại Táo Washington còn vượt những quy định nghiêm ngặt của Hoa Kỳ như thế nào.

Hình Thức

 • Một sự khác biệt lớn giữa các phẩm loại của Washington và của Hoa Kỳ về các giống táo đỏ là định nghĩa và giải thích về “sắc thái thích hợp của màu đỏ”. Các loại phẩm cấp của Washington đòi hỏi sắc thái của màu đỏ đồng đều hơn, sắc nét hơn, có chiều sâu hơn hơn so với các loại phẩm cấp của Hoa Kỳ.
 • Về các giống táo có màu màu xanh lá cây và màu vàng, các chủng loại phẩm cấp của Washington hạn định hơn so với các chủng loại phẩm cấp của Hoa Kỳ về số lượng các nhược điểm trên bề mặt, chẳng hạn như độ chà xát do chân tay, các loại táo có màu nâu đỏ nhạt (russeting) và bị hư hại do mưa đá. (Hiện tượng táo có màu nâu đỏ nhạt là một sự đổi màu da táo thường do các điều kiện thời tiết gây ra.)

Chất Lượng Bên Trong Quả Táo

 • Ngoài phẩm chất bên ngoài đòi hỏi cao hơn, thì loại Táo Đỏ Washington (Washington Red) và Golden Delicious phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành về chất lượng bên trong quả táo. Các công ty đóng gói và chế biến thực phẩm được yêu cầu kiểm tra loại táo Red Delicious về hàm lượng đường tối thiểu trước khi giao hàng nếu táo đã được thu hoạch trước ngày 01 tháng Mười. Táo Đỏ phải có hàm lượng tối thiểu các chất rắn hòa tan hoặc hàm lượng đường là 11 phần trăm trước khi được bán trên thị trường. Loại Táo Golden Delicious phải có tối thiểu là 10,5 phần trăm các chất rắn hòa tan.
 • Tất cả các loại phẩm cấp và kích thước của loại Táo Đỏ và Golden Delicious cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về độ cứng tối thiểu tại thời điểm giao hàng hoặc được chuyển đến công đoạn chế biến. Loại táo Red Delicious phải có áp lực bên trong là 12 pao. Loại táo Goldens phải có áp lực bên trong là 10 pao. Ngoài ra, loại táo Gala và Jonagold phải có áp lực bên trong tối thiểu là 11 pao. Dung sai cho phép là 10 phần trăm. Washington là khu vực trồng táo duy nhất trên thế giới có yêu cầu về độ cứng này tại thời điểm giao hàng.

Đóng gói

 • Tất cả các tiêu chuẩn nêu trên được thực thi bởi Sở Nông Nghiệp Tiểu Bang Washington phối hợp với Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Các mẫu táo ngẫu nhiên được kiểm tra về màu sắc, trọng lượng, áp lực, hàm lượng đường, phẩm cấp và điều kiện, trước và sau khi thu hoạch để thực thi các yêu cầu của tiểu bang và của liên bang.

Kích Thước Táo

Táo được đóng gói trong thùng các tông bằng sợi thủy tinh có trọng lượng là 40 pao (hầu hết các nhà đóng gói đưa vào ít nhất là 42 pao để dự phòng hao hụt độ ẩm trong lô hàng). Và chúng được xác định bằng việc đếm – số lượng táo trong mỗi thùng các tông. Kích thước đóng gói lớn nhất là 48, có nghĩa là có 48 quả táo trong mỗi thùng – đây là loại kích cỡ rất lớn đối với trái cây. Việc cung cấp những quả táo lớn thường là rất hạn chế. Bảng trên cho thấy mỗi kích thước và trọng lượng và đường kính xấp xỉ của nó.

Táo Washington thông thường đạt mức cao nhất về kích cỡ là 100 và 113. Chênh lệch giữa các chiều trong mỗi kích cỡ là khoảng 1/8 inch. (3 mm)