Những Vườn Cây Ăn Quả Của Washington

Thông Tin Về Vụ Mùa

Thông Tin Cơ Bản về Các Loại Táo Washington

Lịch sử phong phú của Các Loại Táo Washington

Tìm hiểu cách thức Washington đã trở thành khu vực trồng táo hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Các Khu Vực Trồng Táo

Có năm khu vực trồng táo chính tại Washington, và mỗi vùng có những đặc điểm độc đáo của riêng mình.

Gặp Gỡ Người Trồng Cây Của Quý Vị

Gặp gỡ những người anh hùng khiêm nhường – những người đang trồng loại trái cây được yêu thích, có lợi cho sức khỏe

Quan Tâm đến Môi Trường

Những người trồng Táo Washington cam kết duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm giảm thiểu những tác động tới môi trường và đảm bảo tính phát triển bền vững cho những vườn cây ăn trái của những thế hệ sắp tới.

Quy Trình Đóng Gói

Hành trình của Các Loại Táo Washington từ những vườn cây ăn trái của chúng tôi tới cửa hàng bán rau quả tạp hóa tại nơi quý vị sinh sống.

Tính Hữu Cơ

Tất cả tám giống táo chính của Washington luôn nằm trong những giống được trồng theo phương pháp hữu cơ.