Quan Tâm đến Môi Trường

Có Trách nhiệm và Bền Vững

Những người trồng Táo Washington cam kết duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm giảm thiểu những tác động tới môi trường và đảm bảo tính phát triển bền vững cho những vườn cây ăn trái của những thế hệ sắp tới.

Người trồng táo tại Tiểu Bang Washington làm việc song hành cùng với, chứ không phải chống lại thiên nhiên. Người trồng táo dựa vào những yếu tố tự nhiên có khả năng chống lại sâu bệnh, các loại giống kháng sâu bệnh, theo dõi kiểm soát sâu bệnh, vận dụng các tập quán văn hóa và các phương pháp khác để giảm thiểu nhu cầu sử dụng hóa chất nông nghiệp. Những kỹ thuật quản lý sâu bệnh tiên tiến ngày nay đã mang tới những giải pháp khác thay thế cho các loại thuốc trừ sâu, bởi vì những người chủ trang trại đã nâng cao sự nhận thức về những vấn đề về môi trường và những vấn đề về sự an toàn.

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một phương châm kiểm soát dịch hại được xây dựng trên các nguyên tắc về hệ sinh thái. IPM có thể quan niệm như là một cấu trúc mà nền tảng của nó được thiết lập trên sự hiểu biết đúng đắn có căn cứ về côn trùng và sinh vật học cũng như sinh thái học về thiên địch/ kẻ thù tự nhiện. Dựa trên kiến thức hiểu biết này, việc theo dõi giám sát, các mô hình dự báo và các ngưỡng xử lý điều trị được áp dụng để xác định việc sử dụng thích hợp các chiến thuật kiểm soát điều khiển khác nhau. Một số chiến thuật kiểm soát (về sinh học, hóa học, hành vi, văn hóa và di truyền) được sử dụng để phòng tránh mất mùa, sản xuất ra một loại trái cây có chất lượng, và giảm thiểu những tác hại đến môi trường. Một định nghĩa về IPM được những người trồng trái cây Washington tiếp nhận phát biểu rằng: “Quản lý dịch hại tổng hợp là một quá trình đưa ra quyết định đa chiến thuật cụ thể tại thực địa, dựa vào các nguồn thông tin để quản lý dịch hại việc làm này có lợi đối với những người trồng trọt và tăng cường sức khỏe và chất lượng môi trường”.

Để biết thêm thông tin về IPM trong ngành công nghiệp trái cây Washington xin vui lòng ghé thăm trang web của Trung Tâm Nghiên Cứu và Khuyến Nông Cây Ăn Trái của Đại Học Bang Washington tại địa chỉ http://entomology.tfrec.wsu.edu/.